Apkgplay.com » 应用 » 通讯 » Skype

Skype APK

更新日期: Dec 02,2016
(10.036.606)
安装次数: 1.000.000.000

分类:通讯 App

Developer:Skype

当前版本:因设备而异

Android系统版本要求:Varies with device

大小:因设备而异

Get it Google Play

包名:com.skype.raider

安装次数:500,000,000 - 1,000,000,000

Report:Flag as inappropriate

Skype Screenshots

Skype APKSkype APK

The description of Skype

Skype沟通无限。 通过即时消息、语音或视频通话打个招呼 - 无论对方在何种设备上使用Skype,均完全免费。

• 通过视频通话面对面交谈。
• 全新群组视频通话,成员可达25人。
• 与Skype上的任何人进行免费语音通话。 群组通话成员可达25人。
• 即时向好友发送消息,群组聊天成员可达300人。
• 以低费率拨打手机和座机(Skype至Skype通话始终免费)。
• 分享照片、视频消息、你的位置,在聊天中添加表情符和Moji。
• Skype可以在智能手机、平板电脑、PC和Mac上使用。 如今,与亲朋好友保持联系比以往更轻松 - 无论他们使用何种设备都是如此。

有疑问吗? 请访问Skype for Android常见问题解答页面,了解某些常见问题及其解答: http://goo.gl/8OpEo。

* 可能需要支付运营商数据费。 建议您使用WiFi连接或无流量限制的数据套餐。

What's New:

该版本有哪些新增功能?

• 使用邀请链接,即使在朋友没有安装 Skype 应用的情况下也能邀请他们加入 Skype 聊天

• 改进了聊天性能

请通过“发送反馈”继续分享你的观点和意见。 我们会认真听取!

Skype Version History

Skype 5.6.0.12393 ( Aug 09,2017)
Skype 8.3.0.51670 ( Aug 03,2017)
Skype 8.2.0.49163 ( Jul 15,2017)
Skype 8.2.0.48850 ( Jul 13,2017)
Skype 8.1.0.46539 ( Jun 27,2017)
Skype 8.0.0.44736 ( Jun 10,2017)
Skype 7.46.0.596 ( May 25,2017)
Skype 7.45.0.598 ( May 09,2017)
Skype 7.44.0.215 ( Apr 26,2017)
Skype 7.43.0.501 ( Apr 11,2017)
Skype 7.42.0.104 ( Apr 04,2017)
Skype 7.41.0.101 ( Mar 29,2017)
Skype 7.39.0.194 ( Mar 15,2017)
Skype 7.38.0.202 ( Mar 08,2017)
Skype 7.37.0.40 ( Mar 01,2017)
Skype 7.36.0.103 ( Feb 28,2017)
Skype 7.35.0.130 ( Feb 15,2017)
Skype 7.34.0.114 ( Feb 07,2017)
Skype 7.33.0.841 ( Feb 02,2017)
Skype 7.32.0.490 ( Jan 29,2017)
Skype 7.31.0.280 ( Jan 19,2017)
Skype 7.30.0.1372 ( Jan 17,2017)
Skype 7.29.0.370 ( Dec 17,2016)
Skype 7.29.0.368 ( Dec 14,2016)
Skype 7.28.0.301 ( Dec 09,2016)
Skype 7.27.0.295 ( Dec 02,2016)
Skype 7.26.0.288 ( Nov 23,2016)
Skype 7.25.0.308 ( Nov 16,2016)
Skype 7.24.0.255 ( Nov 10,2016)
Skype 7.22.0.322 ( Oct 26,2016)
Skype 7.21.0.358 ( Oct 20,2016)
Skype 7.20.0.411 ( Oct 11,2016)
Skype 7.19.0.607 ( Oct 06,2016)
Skype 7.18.0.505 ( Sep 28,2016)
Skype 7.17.0.461 ( Sep 19,2016)
Skype 7.16.0.507 ( Sep 13,2016)
Skype 7.15.0.409 ( Sep 08,2016)
Skype 7.14.0.305 ( Aug 30,2016)
Skype 7.12.0.605 ( Aug 17,2016)
Skype 7.11.0.559 ( Aug 11,2016)
Skype 7.11.0.558 ( Aug 09,2016)
Skype 7.10.0.458 ( Aug 02,2016)
Skype 7.09.0.903 ( Jul 26,2016)
Skype 7.08.0.557 ( Jul 22,2016)
Skype 7.06.0.643 ( Jul 13,2016)
Skype 7.06.0.617 ( Jul 07,2016)
Skype 7.05.0.514 ( Jun 29,2016)
Skype 7.04.0.618 ( Jun 22,2016)
Skype 7.03.0.558 ( Jun 14,2016)
Skype 7.02.0.410 ( Jun 07,2016)
Skype 7.00.0.655 ( May 31,2016)
Skype 7.00.0.646 ( May 28,2016)
Skype 6.34.0.715 ( May 18,2016)
Skype 6.33.0.575 ( May 12,2016)
Skype 6.31.0.709 ( Apr 27,2016)
Skype 6.30.0.612 ( Apr 20,2016)
Skype 6.29.0.758 ( Apr 14,2016)
Skype 6.28.0.510 ( Apr 06,2016)
Skype 6.27.0.719 ( Mar 30,2016)
Skype 6.25.0.1107 ( Mar 19,2016)
Skype 6.23.0.702 ( Mar 03,2016)
Skype 6.22.0.680 ( Feb 23,2016)
Skype 6.21.0.560 ( Feb 19,2016)
Skype 6.20.0.618 ( Feb 11,2016)
Skype 6.19.0.460 ( Feb 02,2016)
Skype 6.18.0.911 ( Jan 29,2016)
Skype 6.17.0.420 ( Jan 21,2016)
Skype 6.18.0.911 ( Jan 19,2016)
Skype 6.16.0.1919 ( Jan 14,2016)
Skype 6.15.0.1153 ( Dec 18,2015)
Skype 6.14.0.665 ( Dec 09,2015)
Skype 6.13.0.608 ( Dec 06,2015)
Skype 6.12.0.582 ( Nov 24,2015)
Skype 6.11.0.518 ( Nov 19,2015)
Skype 6.10.0.606 ( Nov 07,2015)
Skype 6.8.0.590 ( Oct 30,2015)
Skype 6.7.0.460 ( Oct 23,2015)
Skype 6.6.0.333 ( Oct 13,2015)
Skype 6.5.0.351 ( Oct 07,2015)
Skype 6.2.0.17000 ( Sep 20,2015)
Skype 6.0.0.16024 ( Sep 06,2015)
Skype 5.11.0.15289 ( Aug 28,2015)
Skype 5.10.0.15007 ( Aug 22,2015)
Skype 5.10.0.14746 ( Aug 21,2015)
Skype 5.9.0.14344 ( Aug 13,2015)
Skype 5.8.0.13549 ( Aug 04,2015)
Skype 5.7.0.13054 ( Jul 31,2015)
Skype 5.5.0.11658 ( Jul 15,2015)
Skype 5.4.0.5871 ( Jun 27,2015)
Skype 5.4.0.5191 ( Jun 25,2015)
Skype 5.4.0.4165 ( Jun 03,2015)
Skype 5.4.0.3239 ( May 25,2015)
Skype 5.3.0.65524 ( May 06,2015)
Skype 5.2.0.61097 ( Feb 10,2015)
Skype 5.1.0.58677 ( Jan 07,2015)
Skype 5.1.0.57240 ( Dec 10,2014)