Apkgplay.com  »  应用  »  通讯  »  Skype

Skype

因设备而异 for Android

The description of Skype

Skype沟通无限。 通过即时消息、语音或视频通话打个招呼 - 无论对方在何种设备上使用Skype,均完全免费。

• 通过视频通话面对面交谈。
• 全新群组视频通话,成员可达25人。
• 与Skype上的任何人进行免费语音通话。 群组通话成员可达25人。
• 即时向好友发送消息,群组聊天成员可达300人。
• 以低费率拨打手机和座机(Skype至Skype通话始终免费)。
• 分享照片、视频消息、你的位置,在聊天中添加表情符和Moji。
• Skype可以在智能手机、平板电脑、PC和Mac上使用。 如今,与亲朋好友保持联系比以往更轻松 - 无论他们使用何种设备都是如此。

有疑问吗? 请访问Skype for Android常见问题解答页面,了解某些常见问题及其解答: http://goo.gl/8OpEo。

* 可能需要支付运营商数据费。 建议您使用WiFi连接或无流量限制的数据套餐。

What's New:

该版本有哪些新增功能?

• 使用邀请链接,即使在朋友没有安装 Skype 应用的情况下也能邀请他们加入 Skype 聊天

• 改进了聊天性能

请通过“发送反馈”继续分享你的观点和意见。 我们会认真听取!

分类: 通讯 App

Developer: Skype

当前版本: 因设备而异

Android系统版本要求: Varies with device

大小: 因设备而异

包名: com.skype.raider

Skype Version History

Skype Varies with device APK 下载

版本: Varies with device () Varies with device

更新日期: 2017-08-29

Signature:

Skype 5.6.0.12393 APK 下载
Skype 8.3.0.51670 APK 下载
Skype Varies with device APK 下载
Skype 8.2.0.49163 APK 下载
Skype 8.2.0.48850 APK 下载
Skype 8.1.0.46539 APK 下载
Skype 8.0.0.44736 APK 下载
Skype 7.46.0.596 APK 下载
Skype 7.45.0.598 APK 下载
Skype 7.44.0.215 APK 下载
Skype 7.43.0.501 APK 下载
Skype 7.42.0.104 APK 下载
Skype 7.41.0.101 APK 下载
Skype 7.39.0.194 APK 下载
Skype 7.38.0.202 APK 下载
Skype 7.37.0.40 APK 下载
Skype 7.36.0.103 APK 下载
Skype Varies with device APK 下载
Skype Varies with device APK 下载
Skype 7.35.0.130 APK 下载
Skype 7.34.0.114 APK 下载
Skype 7.33.0.841 APK 下载
Skype 7.32.0.490 APK 下载
Skype 7.31.0.280 APK 下载
Skype 7.30.0.1372 APK 下载
Skype 7.29.0.370 APK 下载
Skype 7.29.0.368 APK 下载
Skype 7.28.0.301 APK 下载
Skype 7.27.0.295 APK 下载
Skype 7.26.0.288 APK 下载
Skype Varies with device APK 下载
Skype 7.25.0.308 APK 下载
Skype 7.24.0.255 APK 下载
Skype 7.22.0.322 APK 下载
Skype 7.21.0.358 APK 下载
Skype 7.20.0.411 APK 下载
Skype 7.19.0.607 APK 下载
Skype 7.18.0.505 APK 下载
Skype 7.17.0.461 APK 下载
Skype 7.16.0.507 APK 下载
Skype 7.15.0.409 APK 下载
Skype 7.14.0.305 APK 下载
Skype 7.12.0.605 APK 下载
Skype 7.11.0.559 APK 下载
Skype 7.11.0.558 APK 下载
Skype 7.10.0.458 APK 下载
Skype 7.09.0.903 APK 下载
Skype 7.08.0.557 APK 下载
Skype 7.06.0.643 APK 下载
Skype 7.06.0.617 APK 下载
Skype 7.05.0.514 APK 下载
Skype 7.04.0.618 APK 下载
Skype 7.03.0.558 APK 下载
Skype 7.02.0.410 APK 下载
Skype 7.00.0.655 APK 下载
Skype 7.00.0.646 APK 下载
Skype 6.34.0.715 APK 下载
Skype 6.33.0.575 APK 下载
Skype 6.31.0.709 APK 下载
Skype 6.30.0.612 APK 下载
Skype 6.29.0.758 APK 下载
Skype 6.28.0.510 APK 下载
Skype 6.27.0.719 APK 下载
Skype 6.25.0.1107 APK 下载
Skype 6.23.0.702 APK 下载
Skype 6.22.0.680 APK 下载
Skype 6.21.0.560 APK 下载
Skype 6.20.0.618 APK 下载
Skype 6.19.0.460 APK 下载
Skype 6.18.0.911 APK 下载
Skype 6.17.0.420 APK 下载
Skype 6.18.0.911 APK 下载
Skype 6.16.0.1919 APK 下载
Skype 6.15.0.1153 APK 下载
Skype 6.14.0.665 APK 下载
Skype 6.13.0.608 APK 下载
Skype 6.12.0.582 APK 下载
Skype 6.11.0.518 APK 下载
Skype 6.10.0.606 APK 下载
Skype 6.8.0.590 APK 下载
Skype 6.7.0.460 APK 下载
Skype 6.6.0.333 APK 下载
Skype 6.5.0.351 APK 下载
Skype 6.2.0.17000 APK 下载
Skype 6.0.0.16024 APK 下载
Skype 5.11.0.15289 APK 下载
Skype 5.10.0.15007 APK 下载
Skype 5.10.0.14746 APK 下载
Skype 5.9.0.14344 APK 下载
Skype 5.8.0.13549 APK 下载
Skype 5.7.0.13054 APK 下载
Skype 5.5.0.11658 APK 下载
Skype 5.4.0.5871 APK 下载
Skype 5.4.0.5191 APK 下载
Skype 5.4.0.4165 APK 下载
Skype 5.4.0.3239 APK 下载
Skype 5.3.0.65524 APK 下载
Skype 5.2.0.61097 APK 下载
Skype 5.1.0.58677 APK 下载
Skype 5.1.0.57240 APK 下载