Apkgplay.com  »  应用  »  社交  »  Instagram

Instagram

因设备而异 for Android

The description of Instagram

Instagram 是一种捕捉和分享世界精彩瞬间的简单方式。只需关注,即可借他人之眼来捕捉全球的精彩瞬间,顺便从中发现趣味。超过 5 亿用户已加入 Instagram 社区,速速加入他们,用照片和视频拍下不一样的每一天,用胶片传达个性符号吧!

使用 Instagram 你可以:
用满意的照片和视频,将你的个人主页装饰成格子铺摂。使用滤镜和创意工具美化照片和视频,再将多个片段合成起来,分分钟拍大片!
将许多照片和视频(越多越好!)分享到你的快拍。加入文字和画图工具,让画面更加生动。快拍在 24 小时后随即消失,不会显示在个人主页方格或动态中。
你可以在自己的动态顶部查看被关注对象的快拍。速度快慢由你控制。
在 Explore 选项卡中发现感兴趣的照片和视频,关注新帐户。
通过 Instagram Direct 直接在动态中给好友发送消息、照片、视频和帖子。
立即将帖子分享到 Facebook、Twitter、Tumblr 等其他社交网络。

What's New:

Instagram 推出了两种全新分享方式,让你放肆分享每个精彩时刻。

即阅照片和视频 (Instagram Direct):给好友发送即阅照片和视频,群聊也能接收即阅内容。右滑即可打开相机即时捕捉精彩,轻触箭头可私密分享。这些更新从今天起正式推出。

直播视频(即将推出!)通过直播,与好友、关注者们立即互动!直播结束后便会从快拍中消失。直播功能将在未来几周内推出。

分类: 社交 App

Developer: Instagram

当前版本: 因设备而异

Android系统版本要求: Varies with device

大小: 因设备而异

包名: com.instagram.android

Instagram Version History

Instagram Varies with device APK 下载

版本: Varies with device () Varies with device

更新日期: 2017-08-30

Signature:

Instagram 10.34.0 APK 下载
Instagram 10.33.0 APK 下载
Instagram 10.32.0 APK 下载
Instagram Varies with device APK 下载
Instagram 10.31.0 APK 下载
Instagram 10.30.0 APK 下载
Instagram 10.30.0 APK 下载
Instagram 10.29.0 APK 下载
Instagram 10.28.0 APK 下载
Instagram 10.28.0 APK 下载
Instagram 10.27.1 APK 下载
Instagram 10.27.1 APK 下载
Instagram 10.26.0 APK 下载
Instagram 10.26.0 APK 下载
Instagram 10.26.0 APK 下载
Instagram 10.25.1 APK 下载
Instagram 10.25.0 APK 下载
Instagram 10.25.0 APK 下载
Instagram 10.25.0 APK 下载
Instagram 10.24.0 APK 下载
Instagram 10.24.0 APK 下载
Instagram 10.22.0 APK 下载
Instagram 10.20.0 APK 下载
Instagram 10.18.0 APK 下载
Instagram 10.17.0 APK 下载
Instagram 10.16.1 APK 下载
Instagram 10.15.0 APK 下载
Instagram 10.14.0 APK 下载
Instagram 10.12.0 APK 下载
Instagram 10.11.0 APK 下载
Instagram 10.10.0 APK 下载
Instagram Varies with device APK 下载
Instagram 10.9.0 APK 下载
Instagram Varies with device APK 下载
Instagram 10.8.0 APK 下载
Instagram 10.6.0 APK 下载
Instagram 10.5.0 APK 下载
Instagram 10.4.0 APK 下载
Instagram 10.3.2 APK 下载
Instagram 10.3.0 APK 下载
Instagram 10.2.1 APK 下载
Instagram 10.1.0 APK 下载
Instagram 10.0.1 APK 下载
Instagram 10.0.0 APK 下载
Instagram Varies with device APK 下载
Instagram 9.8.5 APK 下载
Instagram 9.8.0 APK 下载
Instagram 9.7.5 APK 下载
Instagram 9.7.5 APK 下载
Instagram 9.7.0 APK 下载
Instagram 9.6.5 APK 下载
Instagram 9.6.0 APK 下载
Instagram 9.6.0 APK 下载
Instagram 9.5.5 APK 下载
Instagram 9.5.0 APK 下载
Instagram 9.4.5 APK 下载
Instagram 9.4.0 APK 下载
Instagram 9.4.0 APK 下载
Instagram 9.3.5 APK 下载
Instagram 9.3.0 APK 下载
Instagram 9.2.5 APK 下载
Instagram 9.2.0 APK 下载
Instagram 9.1.5 APK 下载
Instagram 9.1.0 APK 下载
Instagram 9.0.1 APK 下载
Instagram 8.5.1 APK 下载
Instagram 8.4.0 APK 下载
Instagram 8.3.0 APK 下载
Instagram 8.2.0 APK 下载
Instagram 8.0.0 APK 下载
Instagram 8.0.0 APK 下载
Instagram 10.8.0 APK 下载
Instagram 7.20.0 APK 下载
Instagram 7.19.0 APK 下载
Instagram 7.18.2 APK 下载
Instagram 7.18.0 APK 下载
Instagram 7.17.0 APK 下载
Instagram 7.16.0 APK 下载
Instagram 7.16.0 APK 下载
Instagram 7.14.0 APK 下载
Instagram 7.14.0 APK 下载
Instagram 7.13.0 APK 下载
Instagram 7.12.0 APK 下载
Instagram 7.11.0 APK 下载
Instagram 7.9.2 APK 下载
Instagram 7.8.0 APK 下载
Instagram 7.7.0 APK 下载
Instagram 7.6.0 APK 下载
Instagram 7.5.0 APK 下载
Instagram 7.4.0 APK 下载
Instagram 7.3.0 APK 下载
Instagram 7.2.0 APK 下载
Instagram 7.1.1 APK 下载
Instagram 7.0.0 APK 下载
Instagram 6.23.0 APK 下载
Instagram 6.21.0 APK 下载
Instagram 6.20.1 APK 下载
Instagram 6.19.0 APK 下载
Instagram 6.18.0 APK 下载
Instagram 6.17.1 APK 下载
Instagram 6.17.0 APK 下载