Apkgplay.com » Ứng dụng » Xã hội » Snapchat

Snapchat APK

Cập nhật: Dec 02,2016
(13.376.427)
Số lượt cài đặt: 1.000.000.000

Mục phân loại:Ứng dụng Xã hội

Nhà phát triển:Snap Inc

Phiên bản hiện tại:Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android:Varies with device

Dung lượng:Khác nhau tùy theo thiết bị

Get it Google Play

Tên gói:com.snapchat.android

Số lượt cài đặt:500,000,000 - 1,000,000,000

Báo cáo:Gắn cờ là không thích hợp

Snapchat Screenshots

Snapchat APKSnapchat APK

Mô tả của Snapchat

Cuộc sống của niềm vui hơn khi bạn sống trong thời điểm này :) Chúc mừng Snapping!

* * *

Xin lưu ý: Snapchatters luôn có thể chụp hoặc lưu tin nhắn của bạn, chẳng hạn như bằng cách lấy một ảnh chụp màn hình hoặc sử dụng một máy ảnh. Quan tâm đến những gì bạn Snap!

What's New:

Stories and Discover

* Press and hold on a Snap to send it to a friend!

* Tap the left side of the screen to go back.

Lenses

* Use your outward-facing camera and tap to try World Lenses :)

* Tap on your face while video chatting to use Lenses.

Lịch sử Phiên bản

Snapchat 10.16.0.0 ( Aug 29,2017)
Snapchat 10.15.5.0 ( Aug 22,2017)
Snapchat 10.15.1.0 ( Aug 19,2017)
Snapchat 10.15.0.0 ( Aug 15,2017)
Snapchat 10.14.5.0 ( Aug 08,2017)
Snapchat 10.14.1.0 ( Aug 07,2017)
Snapchat 10.14.0.0 ( Aug 02,2017)
Snapchat 10.14.0.0 ( Aug 01,2017)
Snapchat 10.13.5.0 ( Jul 25,2017)
Snapchat 10.13.1.0 ( Jul 21,2017)
Snapchat 10.13.1.0 ( Jul 20,2017)
Snapchat 10.13.0.0 ( Jul 18,2017)
Snapchat 10.12.5.0 ( Jul 12,2017)
Snapchat 10.12.1.0 ( Jul 11,2017)
Snapchat 10.12.1.0 ( Jul 10,2017)
Snapchat 10.12.0.0 ( Jul 06,2017)
Snapchat 10.11.5.0 ( Jun 28,2017)
Snapchat 10.11.2.0 ( Jun 27,2017)
Snapchat 10.11.0.0 ( Jun 22,2017)
Snapchat 10.10.6.0 ( Jun 17,2017)
Snapchat 10.10.0.0 ( Jun 07,2017)
Snapchat 10.9.2.0 ( Jun 03,2017)
Snapchat 10.9.2.0 ( Jun 01,2017)
Snapchat 10.9.1.0 ( May 26,2017)
Snapchat 10.8.6.0 ( May 20,2017)
Snapchat 10.8.5.0 ( May 19,2017)
Snapchat 10.8.1.0 ( May 11,2017)
Snapchat 10.7.5.0 ( May 08,2017)
Snapchat 10.7.1.0 ( Apr 30,2017)
Snapchat 10.6.6.0 ( Apr 22,2017)
Snapchat 10.6.5.0 ( Apr 19,2017)
Snapchat 10.6.1.0 ( Apr 15,2017)
Snapchat 10.6.0.0 ( Apr 13,2017)
Snapchat 10.5.7.0 ( Apr 11,2017)
Snapchat 10.5.6.0 ( Apr 06,2017)
Snapchat 10.4.5.0 ( Mar 22,2017)
Snapchat 10.4.0.0 ( Mar 15,2017)
Snapchat 10.3.2.0 ( Mar 10,2017)
Snapchat 10.3.1.0 ( Mar 07,2017)
Snapchat 10.3.0.0 ( Mar 03,2017)
Snapchat 10.2.8.0 ( Mar 02,2017)
Snapchat 10.2.7.0 ( Feb 28,2017)
Snapchat 10.2.7.0 ( Feb 27,2017)
Snapchat 10.2.5.0 ( Feb 22,2017)
Snapchat 10.2.1.0 ( Feb 18,2017)
Snapchat 10.2.0.0 ( Feb 16,2017)
Snapchat 10.2.0.0 ( Feb 14,2017)
Snapchat 10.1.5.0 ( Feb 09,2017)
Snapchat 9.43.5.0 ( Nov 16,2016)
Snapchat 9.40.1.0 ( Oct 04,2016)
Snapchat 10.2.1.0 ( Apr 19,2016)
Snapchat 9.26.1.0 ( Mar 10,2016)
Snapchat 9.15.1.0 ( Sep 24,2015)
Snapchat 9.14.2.0 ( Aug 27,2015)
Snapchat 9.13.0.0 ( Aug 04,2015)
Snapchat 9.11.0.0 ( Jul 07,2015)
Snapchat 9.9.0.0 ( Jun 10,2015)
Snapchat 9.7.2.0 ( May 10,2015)
Snapchat 9.5.0.0 ( Apr 25,2015)
Snapchat 9.3.1.0 ( Mar 30,2015)
Snapchat 9.2.0.0 ( Mar 21,2015)