SmartRotulo APK

Cập nhật: Jan 11,2017
(0)
Số lượt cài đặt: 500

Mục phân loại:Ứng dụng Sức khỏe và Thể hình

Nhà phát triển:HELDER GUIMARAES ARAGAO

Phiên bản hiện tại:Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android:2.2 and up

Dung lượng:Khác nhau tùy theo thiết bị

Get it Google Play

Tên gói:br.smartrotulo

Số lượt cài đặt:100 - 500

Báo cáo:Gắn cờ là không thích hợp

SmartRotulo Screenshots

SmartRotulo APKSmartRotulo APK

Mô tả của SmartRotulo

Các ứng dụng SmartRotulo đọc nhãn thực phẩm ở dạng QRCode và mở ra các trang web hoặc tài liệu PDF gắn với thực phẩm. Bằng cách này, người dùng có thể truy cập vào các trang web hoặc tài liệu có chứa thực phẩm chế độ ăn uống. Ứng dụng này nhằm mục đích giúp đỡ những người không dung nạp lactose, loét dạ dày, dị ứng với sữa bò, các dị ứng khác / không chịu được.

Ứng dụng này là một phần của một dự án nghiên cứu do Giáo sư Helder Guimarães Aragon. Ý tưởng này được, xem trước các nhãn đã được xây dựng trong ngành công nghiệp QRCode, đề xuất một mô hình phát triển nhãn dễ đọc hơn và cho phép các ứng dụng để đọc và điểm nhấn của các chất gây dị ứng chính.

Để giữ liên lạc và tìm hiểu thêm về các dự án truy cập trang web: https://sites.google.com/site/helderaragao/.

Lịch sử Phiên bản

SmartRotulo 2.0 ( Jul 04,2016)
SmartRotulo 2.0 ( Jul 04,2016)