Skype APK

Cập nhật: Dec 02,2016
(10.036.606)
Số lượt cài đặt: 1.000.000.000

Mục phân loại:Ứng dụng Liên lạc

Nhà phát triển:Skype

Phiên bản hiện tại:Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android:Varies with device

Dung lượng:Khác nhau tùy theo thiết bị

Get it Google Play

Tên gói:com.skype.raider

Số lượt cài đặt:500,000,000 - 1,000,000,000

Báo cáo:Gắn cờ là không thích hợp

Skype Screenshots

Skype APKSkype APK

Mô tả của Skype

Skype làm cho cả thế giới không ngừng trò chuyện. Hãy nói "xin chào" bằng tin nhắn nhanh, cuộc gọi thoại hoặc video – tất cả đều miễn phí dù cho họ sử dụng Skype trên thiết bị nào.

• Nói chuyện trực diện bằng cuộc gọi video.
• Cuộc gọi video nhóm mới với tối đa là 25 người.
• Cuộc gọi thoại miễn phí đến bất kỳ ai trên Skype. Thêm đến 25 người vào cuộc gọi nhóm.
• Nhắn tin nhanh cho bạn bè của bạn và thêm đến 300 người vào phần chat nhóm.
• Gọi điện thoại di động và cố định với cước phí thấp (cuộc gọi Skype đến Skype luôn miễn phí).
• Chia sẻ hình ảnh, tin nhắn video, vị trí của bạn và thêm các biểu tượng cảm xúc và Moji vào phần chat của bạn.
• Skype dùng được trên các loại điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC và máy Mac. Thậm chí bây giờ còn dễ dàng giữ kết nối với bạn bè và gia đình hơn – dù họ đang sử dụng thiết bị gì đi nữa.

Chi phí truyền dữ liệu của nhà cung cấp mạng có thể được áp dụng. Chúng tôi khuyên sử dụng một gói dữ liệu không giới hạn hoặc kết nối WiFi.

What's New:

Có gì mới trong phiên bản này?

• Mời bạn bè tham gia trò chuyện trên Skype ngay cả khi họ không có ứng dụng Skype bằng liên kết thư mời

• Cải thiện hiệu suất trò chuyện

Vui lòng tiếp tục chia sẻ ý tưởng và bình luận của bạn bằng cách sử dụng "Gửi phản hồi". Chúng tôi đang lắng nghe!

Lịch sử Phiên bản

Skype 5.6.0.12393 ( Aug 09,2017)
Skype 8.3.0.51670 ( Aug 03,2017)
Skype 8.2.0.49163 ( Jul 15,2017)
Skype 8.2.0.48850 ( Jul 13,2017)
Skype 8.1.0.46539 ( Jun 27,2017)
Skype 8.0.0.44736 ( Jun 10,2017)
Skype 7.46.0.596 ( May 25,2017)
Skype 7.45.0.598 ( May 09,2017)
Skype 7.44.0.215 ( Apr 26,2017)
Skype 7.43.0.501 ( Apr 11,2017)
Skype 7.42.0.104 ( Apr 04,2017)
Skype 7.41.0.101 ( Mar 29,2017)
Skype 7.39.0.194 ( Mar 15,2017)
Skype 7.38.0.202 ( Mar 08,2017)
Skype 7.37.0.40 ( Mar 01,2017)
Skype 7.36.0.103 ( Feb 28,2017)
Skype 7.35.0.130 ( Feb 15,2017)
Skype 7.34.0.114 ( Feb 07,2017)
Skype 7.33.0.841 ( Feb 02,2017)
Skype 7.32.0.490 ( Jan 29,2017)
Skype 7.31.0.280 ( Jan 19,2017)
Skype 7.30.0.1372 ( Jan 17,2017)
Skype 7.29.0.370 ( Dec 17,2016)
Skype 7.29.0.368 ( Dec 14,2016)
Skype 7.28.0.301 ( Dec 09,2016)
Skype 7.27.0.295 ( Dec 02,2016)
Skype 7.26.0.288 ( Nov 23,2016)
Skype 7.25.0.308 ( Nov 16,2016)
Skype 7.24.0.255 ( Nov 10,2016)
Skype 7.22.0.322 ( Oct 26,2016)
Skype 7.21.0.358 ( Oct 20,2016)
Skype 7.20.0.411 ( Oct 11,2016)
Skype 7.19.0.607 ( Oct 06,2016)
Skype 7.18.0.505 ( Sep 28,2016)
Skype 7.17.0.461 ( Sep 19,2016)
Skype 7.16.0.507 ( Sep 13,2016)
Skype 7.15.0.409 ( Sep 08,2016)
Skype 7.14.0.305 ( Aug 30,2016)
Skype 7.12.0.605 ( Aug 17,2016)
Skype 7.11.0.559 ( Aug 11,2016)
Skype 7.11.0.558 ( Aug 09,2016)
Skype 7.10.0.458 ( Aug 02,2016)
Skype 7.09.0.903 ( Jul 26,2016)
Skype 7.08.0.557 ( Jul 22,2016)
Skype 7.06.0.643 ( Jul 13,2016)
Skype 7.06.0.617 ( Jul 07,2016)
Skype 7.05.0.514 ( Jun 29,2016)
Skype 7.04.0.618 ( Jun 22,2016)
Skype 7.03.0.558 ( Jun 14,2016)
Skype 7.02.0.410 ( Jun 07,2016)
Skype 7.00.0.655 ( May 31,2016)
Skype 7.00.0.646 ( May 28,2016)
Skype 6.34.0.715 ( May 18,2016)
Skype 6.33.0.575 ( May 12,2016)
Skype 6.31.0.709 ( Apr 27,2016)
Skype 6.30.0.612 ( Apr 20,2016)
Skype 6.29.0.758 ( Apr 14,2016)
Skype 6.28.0.510 ( Apr 06,2016)
Skype 6.27.0.719 ( Mar 30,2016)
Skype 6.25.0.1107 ( Mar 19,2016)
Skype 6.23.0.702 ( Mar 03,2016)
Skype 6.22.0.680 ( Feb 23,2016)
Skype 6.21.0.560 ( Feb 19,2016)
Skype 6.20.0.618 ( Feb 11,2016)
Skype 6.19.0.460 ( Feb 02,2016)
Skype 6.18.0.911 ( Jan 29,2016)
Skype 6.17.0.420 ( Jan 21,2016)
Skype 6.18.0.911 ( Jan 19,2016)
Skype 6.16.0.1919 ( Jan 14,2016)
Skype 6.15.0.1153 ( Dec 18,2015)
Skype 6.14.0.665 ( Dec 09,2015)
Skype 6.13.0.608 ( Dec 06,2015)
Skype 6.12.0.582 ( Nov 24,2015)
Skype 6.11.0.518 ( Nov 19,2015)
Skype 6.10.0.606 ( Nov 07,2015)
Skype 6.8.0.590 ( Oct 30,2015)
Skype 6.7.0.460 ( Oct 23,2015)
Skype 6.6.0.333 ( Oct 13,2015)
Skype 6.5.0.351 ( Oct 07,2015)
Skype 6.2.0.17000 ( Sep 20,2015)
Skype 6.0.0.16024 ( Sep 06,2015)
Skype 5.11.0.15289 ( Aug 28,2015)
Skype 5.10.0.15007 ( Aug 22,2015)
Skype 5.10.0.14746 ( Aug 21,2015)
Skype 5.9.0.14344 ( Aug 13,2015)
Skype 5.8.0.13549 ( Aug 04,2015)
Skype 5.7.0.13054 ( Jul 31,2015)
Skype 5.5.0.11658 ( Jul 15,2015)
Skype 5.4.0.5871 ( Jun 27,2015)
Skype 5.4.0.5191 ( Jun 25,2015)
Skype 5.4.0.4165 ( Jun 03,2015)
Skype 5.4.0.3239 ( May 25,2015)
Skype 5.3.0.65524 ( May 06,2015)
Skype 5.2.0.61097 ( Feb 10,2015)
Skype 5.1.0.58677 ( Jan 07,2015)
Skype 5.1.0.57240 ( Dec 10,2014)