Apkgplay.com  »  Ứng dụng  »  Liên lạc  »  Skype

Skype

Khác nhau tùy theo thiết bị for Android

Mô tả của Skype

Skype làm cho cả thế giới không ngừng trò chuyện. Hãy nói "xin chào" bằng tin nhắn nhanh, cuộc gọi thoại hoặc video – tất cả đều miễn phí dù cho họ sử dụng Skype trên thiết bị nào.

• Nói chuyện trực diện bằng cuộc gọi video.
• Cuộc gọi video nhóm mới với tối đa là 25 người.
• Cuộc gọi thoại miễn phí đến bất kỳ ai trên Skype. Thêm đến 25 người vào cuộc gọi nhóm.
• Nhắn tin nhanh cho bạn bè của bạn và thêm đến 300 người vào phần chat nhóm.
• Gọi điện thoại di động và cố định với cước phí thấp (cuộc gọi Skype đến Skype luôn miễn phí).
• Chia sẻ hình ảnh, tin nhắn video, vị trí của bạn và thêm các biểu tượng cảm xúc và Moji vào phần chat của bạn.
• Skype dùng được trên các loại điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC và máy Mac. Thậm chí bây giờ còn dễ dàng giữ kết nối với bạn bè và gia đình hơn – dù họ đang sử dụng thiết bị gì đi nữa.

Chi phí truyền dữ liệu của nhà cung cấp mạng có thể được áp dụng. Chúng tôi khuyên sử dụng một gói dữ liệu không giới hạn hoặc kết nối WiFi.

What's New:

Có gì mới trong phiên bản này?

• Mời bạn bè tham gia trò chuyện trên Skype ngay cả khi họ không có ứng dụng Skype bằng liên kết thư mời

• Cải thiện hiệu suất trò chuyện

Vui lòng tiếp tục chia sẻ ý tưởng và bình luận của bạn bằng cách sử dụng "Gửi phản hồi". Chúng tôi đang lắng nghe!

Mục phân loại: Ứng dụng Liên lạc

Nhà phát triển: Skype

Phiên bản hiện tại: Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android: Varies with device

Dung lượng: Khác nhau tùy theo thiết bị

Tên gói: com.skype.raider

Lịch sử Phiên bản

Skype Varies with device APK Tải về

Phiên bản: Varies with device () Varies with device

Cập nhật: 2017-08-29

Signature:

Skype 5.6.0.12393 APK Tải về
Skype 8.3.0.51670 APK Tải về
Skype Varies with device APK Tải về
Skype 8.2.0.49163 APK Tải về
Skype 8.2.0.48850 APK Tải về
Skype 8.1.0.46539 APK Tải về
Skype 8.0.0.44736 APK Tải về
Skype 7.46.0.596 APK Tải về
Skype 7.45.0.598 APK Tải về
Skype 7.44.0.215 APK Tải về
Skype 7.43.0.501 APK Tải về
Skype 7.42.0.104 APK Tải về
Skype 7.41.0.101 APK Tải về
Skype 7.39.0.194 APK Tải về
Skype 7.38.0.202 APK Tải về
Skype 7.37.0.40 APK Tải về
Skype 7.36.0.103 APK Tải về
Skype Varies with device APK Tải về
Skype Varies with device APK Tải về
Skype 7.35.0.130 APK Tải về
Skype 7.34.0.114 APK Tải về
Skype 7.33.0.841 APK Tải về
Skype 7.32.0.490 APK Tải về
Skype 7.31.0.280 APK Tải về
Skype 7.30.0.1372 APK Tải về
Skype 7.29.0.370 APK Tải về
Skype 7.29.0.368 APK Tải về
Skype 7.28.0.301 APK Tải về
Skype 7.27.0.295 APK Tải về
Skype 7.26.0.288 APK Tải về
Skype Varies with device APK Tải về
Skype 7.25.0.308 APK Tải về
Skype 7.24.0.255 APK Tải về
Skype 7.22.0.322 APK Tải về
Skype 7.21.0.358 APK Tải về
Skype 7.20.0.411 APK Tải về
Skype 7.19.0.607 APK Tải về
Skype 7.18.0.505 APK Tải về
Skype 7.17.0.461 APK Tải về
Skype 7.16.0.507 APK Tải về
Skype 7.15.0.409 APK Tải về
Skype 7.14.0.305 APK Tải về
Skype 7.12.0.605 APK Tải về
Skype 7.11.0.559 APK Tải về
Skype 7.11.0.558 APK Tải về
Skype 7.10.0.458 APK Tải về
Skype 7.09.0.903 APK Tải về
Skype 7.08.0.557 APK Tải về
Skype 7.06.0.643 APK Tải về
Skype 7.06.0.617 APK Tải về
Skype 7.05.0.514 APK Tải về
Skype 7.04.0.618 APK Tải về
Skype 7.03.0.558 APK Tải về
Skype 7.02.0.410 APK Tải về
Skype 7.00.0.655 APK Tải về
Skype 7.00.0.646 APK Tải về
Skype 6.34.0.715 APK Tải về
Skype 6.33.0.575 APK Tải về
Skype 6.31.0.709 APK Tải về
Skype 6.30.0.612 APK Tải về
Skype 6.29.0.758 APK Tải về
Skype 6.28.0.510 APK Tải về
Skype 6.27.0.719 APK Tải về
Skype 6.25.0.1107 APK Tải về
Skype 6.23.0.702 APK Tải về
Skype 6.22.0.680 APK Tải về
Skype 6.21.0.560 APK Tải về
Skype 6.20.0.618 APK Tải về
Skype 6.19.0.460 APK Tải về
Skype 6.18.0.911 APK Tải về
Skype 6.17.0.420 APK Tải về
Skype 6.18.0.911 APK Tải về
Skype 6.16.0.1919 APK Tải về
Skype 6.15.0.1153 APK Tải về
Skype 6.14.0.665 APK Tải về
Skype 6.13.0.608 APK Tải về
Skype 6.12.0.582 APK Tải về
Skype 6.11.0.518 APK Tải về
Skype 6.10.0.606 APK Tải về
Skype 6.8.0.590 APK Tải về
Skype 6.7.0.460 APK Tải về
Skype 6.6.0.333 APK Tải về
Skype 6.5.0.351 APK Tải về
Skype 6.2.0.17000 APK Tải về
Skype 6.0.0.16024 APK Tải về
Skype 5.11.0.15289 APK Tải về
Skype 5.10.0.15007 APK Tải về
Skype 5.10.0.14746 APK Tải về
Skype 5.9.0.14344 APK Tải về
Skype 5.8.0.13549 APK Tải về
Skype 5.7.0.13054 APK Tải về
Skype 5.5.0.11658 APK Tải về
Skype 5.4.0.5871 APK Tải về
Skype 5.4.0.5191 APK Tải về
Skype 5.4.0.4165 APK Tải về
Skype 5.4.0.3239 APK Tải về
Skype 5.3.0.65524 APK Tải về
Skype 5.2.0.61097 APK Tải về
Skype 5.1.0.58677 APK Tải về
Skype 5.1.0.57240 APK Tải về