Apkgplay.com  »  Ứng dụng  »  Xem và sửa video  »  MX Player

MX Player

Khác nhau tùy theo thiết bị for Android

Mô tả của MX Player

Trình phát video cực mạnh với khả năng hỗ trợ tăng tốc phần cứng và phụ đề tiên tiến.


a) GIẢI MÃ PHẦN CỨNG - Với bộ giải mã phần cứng mới, sẽ có thêm nhiều video tận dụng được khả năng tăng tốc phần cứng.

b) GIẢI MÃ ĐA LÕI - MX Player là ứng dụng phát video đầu tiên trên Android hỗ trợ giải mã đa lõi. Các kết quả kiểm tra trên thiết bị lõi kép cho thấy hiệu năng tăng đến 70% so với lõi đơn.

c) CẤU ĐỂ THU PHÓNG, THU PHÓNG VÀ DI CHUYỂN - Dễ dàng phóng to và thu nhỏ video bằng cách cấu và vuốt ngang màn hình. Thu phóng và Di chuyển video cũng có sẵn bởi tuỳ chọn.

d) CỬ CHỈ PHỤ ĐỀ - Cuộn tới/lùi để di chuyển tới văn bản kế tiếp/trước, Lên/xuống để di chuyển văn bản lên và xuống, Phóng to/thu nhỏ để thay đổi kích thước văn bản.

e) Khoá trẻ em - giúp bạn cho phép trẻ nhỏ giải trí mà không phải lo lắng về những cuộc gọi hay các ứng dụng khác. (yêu cầu phải có tiện ích mở rộng)


Định dạng phụ đề:

- Bản phụ đề thứ DVD, DVB, SSA/ASS.
- SubStation Alpha(.ssa/.ass) với phong cách đầy đủ.
- SAMI(.smi) with Ruby tag support.
- SubRip(.srt)
- MicroDVD(.sub)
- VobSub(.sub/.idx)
- SubViewer2.0(.sub)
- MPL2(.mpl)
- TMPlayer(.txt)
- Teletext
- PJS(.pjs)
- WebVTT(.vtt)

******
Thông tin về quyền "Vẽ trên những ứng dụng khác": Quyền này dùng để chặn các phím hệ thống khi tính năng chặn nhập liệu được kích hoạt trên màn hình phát video.
Về quyền "Kết nối với thiết bị Bluetooth": Quyền này được yêu cầu để cải thiện đồng bộ AV khi kết nối với tai nghe Bluetooth.
Về quyền "Vô hiệu khoá màn hình": Quyền này được yêu cầu để tạm thời tắt khoá màn hình khi sử dụng chế độ khoá trẻ em. Tuy nhiên, khoá màn hình an toàn sẽ không bị tắt.
Về các quyền "Điều khiển rung", "Chặn điện thoại vào chế độ ngủ": Những quyền này được yêu cầu để phát phương tiện trên một số thiết bị.
******
Nếu bạn gặp lỗi "gói tập tin không đúng". Vui lòng cài đặt lại ứng dụng từ trang chủ (https://sites.google.com/site/mxvpen/download)
******


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập diễn đàn XDA MX Player.
http://forum.xda-developers.com/apps/mx-player

Some of the screens are from the Elephants Dreams licensed under the Creative Commons Attribution 2.5.
(c) copyright 2006, Blender Foundation / Netherlands Media Art Institute / www.elephantsdream.org

Some of the screens are from the Big Buck Bunny licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
(c) copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org

What's New:

1.8.9 - 1.8.10

- Added AV-sync menu on [Playback screen → Menu → Audio]. This can be used for disabling AV-sync if audio keep stuttering.

1.8.8

- Bug fixes.

1.8.7

- Added alternative HW+ decoder for Android 5.0 and above which will be used automatically on Android 7, HTC devices and CyanogenMod. For other devices, it can be activated manually on [Settings → Decoder → Alternative HW+ decoder].

- Supports Android 7.0 multi-window.

And more..

Mục phân loại: Ứng dụng Xem và sửa video

Nhà phát triển: J2 Interactive

Phiên bản hiện tại: Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android: Varies with device

Dung lượng: Khác nhau tùy theo thiết bị

Tên gói: com.mxtech.videoplayer.ad

Lịch sử Phiên bản

MX Player Varies with device APK Tải về

Phiên bản: Varies with device () Varies with device

Cập nhật: 2017-08-28

Signature:

MX Player Varies with device APK Tải về
MX Player 1.9.3 APK Tải về
MX Player 1.9.2 APK Tải về
MX Player 1.9.1 APK Tải về
MX Player 1.9.0 APK Tải về
MX Player 1.8.21 APK Tải về
MX Player 1.8.20 APK Tải về
MX Player 1.8.20 APK Tải về
MX Player 1.8.18 APK Tải về
MX Player Varies with device APK Tải về
MX Player 1.8.17 APK Tải về
MX Player 1.8.16 APK Tải về
MX Player Varies with device APK Tải về
MX Player 1.8.15 APK Tải về
MX Player 1.8.13 APK Tải về
MX Player 1.8.12 APK Tải về
MX Player 1.8.11 APK Tải về
MX Player Varies with device APK Tải về
MX Player 1.8.10 APK Tải về
MX Player 1.8.9 APK Tải về
MX Player 1.8.8 APK Tải về
MX Player 1.8.6 APK Tải về
MX Player 1.8.4.nightly.20160125 APK Tải về
MX Player 1.7.40 APK Tải về
MX Player 1.8.2.nightly.20151227 APK Tải về
MX Player 1.8.0.nightly.20151127 APK Tải về
MX Player 1.8.0.nightly.20151120 APK Tải về
MX Player 1.7.40 APK Tải về