Apkgplay.com  »  Ứng dụng  »  Liên lạc  »  Messenger

Messenger

Khác nhau tùy theo thiết bị for Android

Mô tả của Messenger

Liên hệ ngay với mọi người có mặt trong cuộc sống của bạn—miễn phí. Messenger cũng giống như nhắn tin, nhưng bạn không phải thanh toán cho mỗi tin nhắn (ứng dụng này hoạt động với gói dữ liệu của bạn).

Không chỉ dành cho bạn bè trên Facebook: Nhắn tin cho mọi người trong danh bạ của bạn và chỉ cần nhập số điện thoại để thêm liên hệ mới.

Trò chuyện nhóm: Tạo nhóm cho những người mà bạn gửi tin nhắn thường xuyên nhất. Đặt tên nhóm, đặt ảnh nhóm và giữ tất cả các nhóm ở một nơi.

Ảnh và video: Quay video và chụp ảnh tự sướng hoặc ảnh khác từ chính ứng dụng và gửi đi chỉ bằng một lần nhấp.

Bóng trò chuyện: Giúp duy trì cuộc trò chuyện trong khi bạn sử dụng các ứng dụng khác.

Gọi miễn phí: Nói chuyện bao lâu tùy thích, ngay cả với những người ở nước ngoài. (Miễn phí khi gọi qua Wi-Fi. Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng phí dữ liệu chuẩn.)

Nhiều cách để nhắn tin hơn:
Khiến cuộc trò chuyện của bạn sống động hơn bằng nhãn dán.
Xem trước ảnh và video trong thư viện của bạn mà không phải rời khỏi cuộc trò chuyện--sau đó chọn ảnh hoặc video hoàn hảo để gửi.
Ghi âm tin nhắn thoại nếu bạn có nhiều điều cần nói.

Tính năng khác:
Biết được khi mọi người đã xem tin nhắn của bạn.
Chuyển tiếp tin nhắn hoặc ảnh đến những người không có mặt trong cuộc trò chuyện.
Tìm kiếm người và nhóm nhanh chóng để trả lời họ.
Bật vị trí để cho mọi người biết khi bạn đang ở gần.
Xem ai đang có mặt trên Messenger và ai đang sử dụng Facebook.
Tạo lối tắt để đi tới bất kỳ cuộc trò chuyện nào ngay từ màn hình chính của bạn.
Tắt thông báo khi bạn đang làm việc, ngủ hoặc cần nghỉ ngơi.
Duy trì trạng thái đăng nhập để bạn không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn.

What's New:

Bạn hiện có thể xem lịch sử cuộc gọi và cuộc gọi lỡ—ở cùng một nơi.

Mục phân loại: Ứng dụng Liên lạc

Nhà phát triển: Facebook

Phiên bản hiện tại: Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android: Varies with device

Dung lượng: Khác nhau tùy theo thiết bị

Tên gói: com.facebook.orca

Lịch sử Phiên bản

Messenger 134.0.0.18.91 APK Tải về

Phiên bản: 134.0.0.18.91 (70896128) Varies with device

Cập nhật: 2017-09-07

Signature: c8bb2906b36490c65f344ede82972041

Messenger 133.0.0.14.91 APK Tải về
Messenger 132.0.0.22.90 APK Tải về
Messenger 132.0.0.20.90 APK Tải về
Messenger 131.0.0.17.89 APK Tải về
Messenger 130.0.0.15.89 APK Tải về
Messenger 129.0.0.17.91 APK Tải về
Messenger 128.0.0.21.88 APK Tải về
Messenger 128.0.0.21.88 APK Tải về
Messenger 127.0.0.18.81 APK Tải về
Messenger 127.0.0.16.81 APK Tải về
Messenger 126.0.0.9.84 APK Tải về
Messenger 126.0.0.9.84 APK Tải về
Messenger 125.0.0.22.70 APK Tải về
Messenger 125.0.0.22.70 APK Tải về
Messenger 124.0.0.43.69 APK Tải về
Messenger 124.0.0.43.69 APK Tải về
Messenger 123.0.0.11.70 APK Tải về
Messenger 123.0.0.11.70 APK Tải về
Messenger 122.0.0.10.69 APK Tải về
Messenger 121.0.0.15.70 APK Tải về
Messenger 121.0.0.15.70 APK Tải về
Messenger 120.0.0.14.84 APK Tải về
Messenger 119.0.0.18.91 APK Tải về
Messenger 118.0.0.19.82 APK Tải về
Messenger 117.0.0.17.70 APK Tải về
Messenger 116.0.0.18.70 APK Tải về
Messenger 115.0.0.22.69 APK Tải về
Messenger 114.0.0.21.71 APK Tải về
Messenger 113.0.0.21.70 APK Tải về
Messenger 112.0.0.17.70 APK Tải về
Messenger 112.0.0.16.70 APK Tải về
Messenger 110.0.0.14.69 APK Tải về
Messenger 109.0.0.24.70 APK Tải về
Messenger 108.0.0.20.70 APK Tải về
Messenger Varies with device APK Tải về
Messenger 106.0.0.23.70 APK Tải về
Messenger 105.0.0.16.69 APK Tải về
Messenger 105.0.0.15.69 APK Tải về
Messenger Varies with device APK Tải về
Messenger 104.0.0.13.69 APK Tải về
Messenger 104.0.0.13.69 APK Tải về
Messenger 103.0.0.12.69 APK Tải về
Messenger 102.0.0.10.68 APK Tải về
Messenger 101.0.0.18.337 APK Tải về
Messenger 100.0.0.29.61 APK Tải về
Messenger 99.0.0.20.136 APK Tải về
Messenger 98.0.0.18.71 APK Tải về
Messenger Varies with device APK Tải về
Messenger 97.0.0.13.71 APK Tải về
Messenger 96.0.0.16.70 APK Tải về
Messenger 95.0.0.20.70 APK Tải về
Messenger 94.0.0.18.70 APK Tải về
Messenger 94.0.0.15.70 APK Tải về
Messenger 93.0.0.14.69 APK Tải về
Messenger 92.0.0.13.70 APK Tải về
Messenger 91.0.0.19.70 APK Tải về
Messenger 90.0.0.14.70 APK Tải về
Messenger 89.0.0.15.69 APK Tải về
Messenger 89.0.0.14.69 APK Tải về
Messenger 88.0.0.11.69 APK Tải về
Messenger 87.0.0.15.69 APK Tải về
Messenger 86.0.0.17.70 APK Tải về
Messenger 85.0.0.15.69 APK Tải về
Messenger 84.0.0.16.71 APK Tải về
Messenger 82.0.0.17.75 APK Tải về
Messenger 82.0.0.16.75 APK Tải về
Messenger 81.0.0.15.78 APK Tải về
Messenger 79.0.0.16.70 APK Tải về
Messenger 78.0.0.22.70 APK Tải về
Messenger 77.0.0.27.71 APK Tải về
Messenger 76.0.0.13.70 APK Tải về
Messenger 74.0.0.12.65 APK Tải về
Messenger 72.0.0.16.67 APK Tải về
Messenger 69.0.0.15.70 APK Tải về
Messenger 66.0.0.13.69 APK Tải về
Messenger 65.0.0.21.59 APK Tải về
Messenger 65.0.0.12.59 APK Tải về
Messenger 63.0.0.9.56 APK Tải về
Messenger 60.0.0.24.70 APK Tải về
Messenger 58.0.0.44.78 APK Tải về
Messenger 57.0.0.31.81 APK Tải về
Messenger 56.0.0.27.64 APK Tải về
Messenger 55.0.0.6.69 APK Tải về
Messenger 54.0.0.11.74 APK Tải về
Messenger 97.0.0.13.71 APK Tải về
Messenger 52.0.0.19.66 APK Tải về
Messenger 51.0.0.17.128 APK Tải về
Messenger 49.0.0.20.63 APK Tải về
Messenger 48.0.0.17.62 APK Tải về
Messenger 46.0.0.10.18 APK Tải về
Messenger 45.0.0.7.61 APK Tải về
Messenger 44.0.0.8.52 APK Tải về
Messenger 43.0.0.2.69 APK Tải về
Messenger 42.0.0.16.137 APK Tải về
Messenger 40.0.0.8.159 APK Tải về
Messenger 39.0.0.16.150 APK Tải về
Messenger 38.0.0.15.155 APK Tải về
Messenger 37.0.0.18.158 APK Tải về
Messenger 36.0.0.17.112 APK Tải về
Messenger 34.0.0.15.211 APK Tải về
Messenger 33.0.0.15.250 APK Tải về
Messenger 33.0.0.2.250 APK Tải về
Messenger 32.0.0.11.60 APK Tải về
Messenger 31.0.0.12.249 APK Tải về
Messenger 30.0.0.30.174 APK Tải về
Messenger 30.0.0.18.174 APK Tải về
Messenger 29.0.0.13.279 APK Tải về
Messenger 28.0.0.42.274 APK Tải về
Messenger 27.0.0.43.14 APK Tải về
Messenger 27.0.0.24.14 APK Tải về
Messenger 24.0.0.17.13 APK Tải về
Messenger 24.0.0.6.13 APK Tải về
Messenger 23.0.0.19.13 APK Tải về
Messenger 23.0.0.14.13 APK Tải về
Messenger 23.0.0.5.13 APK Tải về
Messenger 22.0.0.8.14 APK Tải về
Messenger 21.0.0.19.13 APK Tải về
Messenger 21.0.0.17.13 APK Tải về
Messenger 21.0.0.2.13 APK Tải về
Messenger 21.0.0.1.13 APK Tải về
Messenger 20.0.0.19.13 APK Tải về
Messenger 20.0.0.16.13 APK Tải về
Messenger 20.0.0.12.13 APK Tải về
Messenger 19.0.0.12.42 APK Tải về
Messenger 19.0.0.6.42 APK Tải về
Messenger 53.0.0.17.308 APK Tải về
Messenger 19.0.0.3.42 APK Tải về
Messenger 18.0.0.23.14 APK Tải về
Messenger 18.0.0.18.14 APK Tải về
Messenger 18.0.0.19.14 APK Tải về
Messenger 18.0.0.2.14 APK Tải về
Messenger 19.0.0.1.42 APK Tải về