Apkgplay.com » Ứng dụng » Liên lạc » Messenger

Messenger APK

Cập nhật: Dec 02,2016
(47.589.605)
Số lượt cài đặt: 5.000.000.000

Mục phân loại:Ứng dụng Liên lạc

Nhà phát triển:Facebook

Phiên bản hiện tại:Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android:Varies with device

Dung lượng:Khác nhau tùy theo thiết bị

Get it Google Play

Tên gói:com.facebook.orca

Số lượt cài đặt:1,000,000,000 - 5,000,000,000

Báo cáo:Gắn cờ là không thích hợp

Messenger Screenshots

Messenger APKMessenger APK

Mô tả của Messenger

Liên hệ ngay với mọi người có mặt trong cuộc sống của bạn—miễn phí. Messenger cũng giống như nhắn tin, nhưng bạn không phải thanh toán cho mỗi tin nhắn (ứng dụng này hoạt động với gói dữ liệu của bạn).

Không chỉ dành cho bạn bè trên Facebook: Nhắn tin cho mọi người trong danh bạ của bạn và chỉ cần nhập số điện thoại để thêm liên hệ mới.

Trò chuyện nhóm: Tạo nhóm cho những người mà bạn gửi tin nhắn thường xuyên nhất. Đặt tên nhóm, đặt ảnh nhóm và giữ tất cả các nhóm ở một nơi.

Ảnh và video: Quay video và chụp ảnh tự sướng hoặc ảnh khác từ chính ứng dụng và gửi đi chỉ bằng một lần nhấp.

Bóng trò chuyện: Giúp duy trì cuộc trò chuyện trong khi bạn sử dụng các ứng dụng khác.

Gọi miễn phí: Nói chuyện bao lâu tùy thích, ngay cả với những người ở nước ngoài. (Miễn phí khi gọi qua Wi-Fi. Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng phí dữ liệu chuẩn.)

Nhiều cách để nhắn tin hơn:
Khiến cuộc trò chuyện của bạn sống động hơn bằng nhãn dán.
Xem trước ảnh và video trong thư viện của bạn mà không phải rời khỏi cuộc trò chuyện--sau đó chọn ảnh hoặc video hoàn hảo để gửi.
Ghi âm tin nhắn thoại nếu bạn có nhiều điều cần nói.

Tính năng khác:
Biết được khi mọi người đã xem tin nhắn của bạn.
Chuyển tiếp tin nhắn hoặc ảnh đến những người không có mặt trong cuộc trò chuyện.
Tìm kiếm người và nhóm nhanh chóng để trả lời họ.
Bật vị trí để cho mọi người biết khi bạn đang ở gần.
Xem ai đang có mặt trên Messenger và ai đang sử dụng Facebook.
Tạo lối tắt để đi tới bất kỳ cuộc trò chuyện nào ngay từ màn hình chính của bạn.
Tắt thông báo khi bạn đang làm việc, ngủ hoặc cần nghỉ ngơi.
Duy trì trạng thái đăng nhập để bạn không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn.

What's New:

Bạn hiện có thể xem lịch sử cuộc gọi và cuộc gọi lỡ—ở cùng một nơi.

Lịch sử Phiên bản

Messenger 126.0.0.9.84 ( Jul 12,2017)
Messenger 126.0.0.9.84 ( Jul 11,2017)
Messenger 98.0.0.18.71 ( Nov 24,2016)
Messenger 97.0.0.13.71 ( Nov 15,2016)
Messenger 96.0.0.16.70 ( Nov 09,2016)
Messenger 95.0.0.20.70 ( Nov 03,2016)
Messenger 94.0.0.18.70 ( Oct 28,2016)
Messenger 94.0.0.15.70 ( Oct 26,2016)
Messenger 93.0.0.14.69 ( Oct 20,2016)
Messenger 92.0.0.13.70 ( Oct 12,2016)
Messenger 91.0.0.19.70 ( Oct 05,2016)
Messenger 90.0.0.14.70 ( Oct 01,2016)
Messenger 89.0.0.15.69 ( Sep 23,2016)
Messenger 89.0.0.14.69 ( Sep 20,2016)
Messenger 88.0.0.11.69 ( Sep 13,2016)
Messenger 87.0.0.15.69 ( Sep 09,2016)
Messenger 86.0.0.17.70 ( Aug 30,2016)
Messenger 85.0.0.15.69 ( Aug 26,2016)
Messenger 84.0.0.16.71 ( Aug 18,2016)
Messenger 82.0.0.17.75 ( Aug 05,2016)
Messenger 82.0.0.16.75 ( Aug 04,2016)
Messenger 81.0.0.15.78 ( Jul 27,2016)
Messenger 79.0.0.16.70 ( Jul 13,2016)
Messenger 78.0.0.22.70 ( Jul 07,2016)
Messenger 77.0.0.27.71 ( Jun 29,2016)
Messenger 76.0.0.13.70 ( Jun 24,2016)
Messenger 74.0.0.12.65 ( Jun 09,2016)
Messenger 72.0.0.16.67 ( May 27,2016)
Messenger 69.0.0.15.70 ( May 05,2016)
Messenger 66.0.0.13.69 ( Apr 16,2016)
Messenger 65.0.0.21.59 ( Apr 07,2016)
Messenger 65.0.0.12.59 ( Mar 31,2016)
Messenger 63.0.0.9.56 ( Mar 22,2016)
Messenger 60.0.0.24.70 ( Mar 04,2016)
Messenger 58.0.0.44.78 ( Feb 20,2016)
Messenger 57.0.0.31.81 ( Feb 14,2016)
Messenger 56.0.0.27.64 ( Feb 06,2016)
Messenger 55.0.0.6.69 ( Jan 28,2016)
Messenger 54.0.0.11.74 ( Jan 22,2016)
Messenger 97.0.0.13.71 ( Jan 21,2016)
Messenger 52.0.0.19.66 ( Dec 19,2015)
Messenger 49.0.0.20.63 ( Nov 22,2015)
Messenger 48.0.0.17.62 ( Nov 14,2015)
Messenger 46.0.0.10.18 ( Oct 31,2015)
Messenger 45.0.0.7.61 ( Oct 23,2015)
Messenger 44.0.0.8.52 ( Oct 18,2015)
Messenger 43.0.0.2.69 ( Oct 03,2015)
Messenger 40.0.0.8.159 ( Sep 11,2015)
Messenger 33.0.0.2.250 ( Jul 19,2015)
Messenger 32.0.0.11.60 ( Jul 08,2015)
Messenger 27.0.0.43.14 ( May 07,2015)
Messenger 27.0.0.24.14 ( May 02,2015)
Messenger 24.0.0.17.13 ( Mar 25,2015)
Messenger 24.0.0.6.13 ( Mar 21,2015)
Messenger 23.0.0.19.13 ( Mar 15,2015)
Messenger 23.0.0.14.13 ( Mar 13,2015)
Messenger 23.0.0.5.13 ( Mar 08,2015)
Messenger 22.0.0.8.14 ( Mar 01,2015)
Messenger 21.0.0.19.13 ( Feb 22,2015)
Messenger 21.0.0.17.13 ( Feb 19,2015)
Messenger 21.0.0.2.13 ( Feb 14,2015)
Messenger 21.0.0.1.13 ( Feb 06,2015)
Messenger 20.0.0.19.13 ( Feb 03,2015)
Messenger 20.0.0.16.13 ( Feb 02,2015)
Messenger 20.0.0.12.13 ( Jan 29,2015)
Messenger 19.0.0.12.42 ( Jan 24,2015)
Messenger 19.0.0.6.42 ( Jan 17,2015)
Messenger 19.0.0.3.42 ( Jan 08,2015)
Messenger 18.0.0.23.14 ( Dec 30,2014)
Messenger 18.0.0.18.14 ( Dec 16,2014)
Messenger 18.0.0.19.14 ( Dec 15,2014)
Messenger 18.0.0.2.14 ( Dec 07,2014)
Messenger 19.0.0.1.42 ( Jan 06,2014)