Apkgplay.com  »  Ứng dụng  »  Xã hội  »  Instagram

Instagram

Khác nhau tùy theo thiết bị for Android

Mô tả của Instagram

Instagram là cách đơn giản để ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc của mọi người. Theo dõi bạn bè và gia đình để xem họ đang làm gì và khám phá các tài khoản trên toàn thế giới đang chia sẻ những điều mà bạn thích. Tham gia cộng đồng hơn 500 triệu người và thể hiện bản thân bằng cách chia sẻ mọi khoảnh khắc trong ngày của bạn––các khoảnh khắc đặc biệt và cả đời thường.

Sử dụng Instagram để:
•Đăng ảnh và video mà bạn muốn giữ trên hệ thống trang cá nhân. Chỉnh sửa bằng các bộ lọc và công cụ sáng tạo đồng thời kết hợp nhiều clip thành một video.
•Chia sẻ nhiều ảnh và video (số lượng tùy thích!) trên tin của bạn. Khiến ảnh/video trở lên sống động bằng công cụ vẽ và văn bản. Ảnh/video sẽ biến mất sau 24 giờ và sẽ không xuất hiện trên hệ thống trang cá nhân hoặc nguồn cấp của bạn.
•Xem tin từ những người bạn theo dõi trong thanh ở đầu nguồn cấp của bạn. Xem tin theo tốc độ bạn muốn.
•Khám phá ảnh, video bạn có thể thích và theo dõi các tài khoản mới trong tab Khám phá.
•Gửi tin nhắn riêng tư, ảnh, video và bài viết trực tiếp từ nguồn cấp của bạn cho bạn bè bằng Instagram Direct.
•Chia sẻ ngay bài viết trên Facebook, Twitter, Tumblr và các mạng xã hội khác.

What's New:

Giới thiệu thêm 2 cách để chia sẻ tự do trong khoảnh khắc.

• Ảnh và video tạm thời trong Instagram Direct: Gửi ảnh và video tạm thời cho bạn bè và các nhóm. Vuốt sang phải trong máy ảnh để chụp/quay rồi nhấn vào mũi tên để gửi riêng tư. Những cập nhật này sẽ khả dụng bắt đầu từ hôm nay.

• Tin trực tiếp (sắp có!): Phát trực tiếp để kết nối với bạn bè và người theo dõi ngay bây giờ. Khi bạn kết thúc, tin trực tiếp sẽ biến mất. Tin trực tiếp sẽ ra mắt trong các tuần tới.

Mục phân loại: Ứng dụng Xã hội

Nhà phát triển: Instagram

Phiên bản hiện tại: Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android: Varies with device

Dung lượng: Khác nhau tùy theo thiết bị

Tên gói: com.instagram.android

Lịch sử Phiên bản

Instagram Varies with device APK Tải về

Phiên bản: Varies with device () Varies with device

Cập nhật: 2017-08-30

Signature:

Instagram 10.34.0 APK Tải về
Instagram 10.33.0 APK Tải về
Instagram 10.32.0 APK Tải về
Instagram Varies with device APK Tải về
Instagram 10.31.0 APK Tải về
Instagram 10.30.0 APK Tải về
Instagram 10.30.0 APK Tải về
Instagram 10.29.0 APK Tải về
Instagram 10.28.0 APK Tải về
Instagram 10.28.0 APK Tải về
Instagram 10.27.1 APK Tải về
Instagram 10.27.1 APK Tải về
Instagram 10.26.0 APK Tải về
Instagram 10.26.0 APK Tải về
Instagram 10.26.0 APK Tải về
Instagram 10.25.1 APK Tải về
Instagram 10.25.0 APK Tải về
Instagram 10.25.0 APK Tải về
Instagram 10.25.0 APK Tải về
Instagram 10.24.0 APK Tải về
Instagram 10.24.0 APK Tải về
Instagram 10.22.0 APK Tải về
Instagram 10.20.0 APK Tải về
Instagram 10.18.0 APK Tải về
Instagram 10.17.0 APK Tải về
Instagram 10.16.1 APK Tải về
Instagram 10.15.0 APK Tải về
Instagram 10.14.0 APK Tải về
Instagram 10.12.0 APK Tải về
Instagram 10.11.0 APK Tải về
Instagram 10.10.0 APK Tải về
Instagram Varies with device APK Tải về
Instagram 10.9.0 APK Tải về
Instagram Varies with device APK Tải về
Instagram 10.8.0 APK Tải về
Instagram 10.6.0 APK Tải về
Instagram 10.5.0 APK Tải về
Instagram 10.4.0 APK Tải về
Instagram 10.3.2 APK Tải về
Instagram 10.3.0 APK Tải về
Instagram 10.2.1 APK Tải về
Instagram 10.1.0 APK Tải về
Instagram 10.0.1 APK Tải về
Instagram 10.0.0 APK Tải về
Instagram Varies with device APK Tải về
Instagram 9.8.5 APK Tải về
Instagram 9.8.0 APK Tải về
Instagram 9.7.5 APK Tải về
Instagram 9.7.5 APK Tải về
Instagram 9.7.0 APK Tải về
Instagram 9.6.5 APK Tải về
Instagram 9.6.0 APK Tải về
Instagram 9.6.0 APK Tải về
Instagram 9.5.5 APK Tải về
Instagram 9.5.0 APK Tải về
Instagram 9.4.5 APK Tải về
Instagram 9.4.0 APK Tải về
Instagram 9.4.0 APK Tải về
Instagram 9.3.5 APK Tải về
Instagram 9.3.0 APK Tải về
Instagram 9.2.5 APK Tải về
Instagram 9.2.0 APK Tải về
Instagram 9.1.5 APK Tải về
Instagram 9.1.0 APK Tải về
Instagram 9.0.1 APK Tải về
Instagram 8.5.1 APK Tải về
Instagram 8.4.0 APK Tải về
Instagram 8.3.0 APK Tải về
Instagram 8.2.0 APK Tải về
Instagram 8.0.0 APK Tải về
Instagram 8.0.0 APK Tải về
Instagram 10.8.0 APK Tải về
Instagram 7.20.0 APK Tải về
Instagram 7.19.0 APK Tải về
Instagram 7.18.2 APK Tải về
Instagram 7.18.0 APK Tải về
Instagram 7.17.0 APK Tải về
Instagram 7.16.0 APK Tải về
Instagram 7.16.0 APK Tải về
Instagram 7.14.0 APK Tải về
Instagram 7.14.0 APK Tải về
Instagram 7.13.0 APK Tải về
Instagram 7.12.0 APK Tải về
Instagram 7.11.0 APK Tải về
Instagram 7.9.2 APK Tải về
Instagram 7.8.0 APK Tải về
Instagram 7.7.0 APK Tải về
Instagram 7.6.0 APK Tải về
Instagram 7.5.0 APK Tải về
Instagram 7.4.0 APK Tải về
Instagram 7.3.0 APK Tải về
Instagram 7.2.0 APK Tải về
Instagram 7.1.1 APK Tải về
Instagram 7.0.0 APK Tải về
Instagram 6.23.0 APK Tải về
Instagram 6.21.0 APK Tải về
Instagram 6.20.1 APK Tải về
Instagram 6.19.0 APK Tải về
Instagram 6.18.0 APK Tải về
Instagram 6.17.1 APK Tải về
Instagram 6.17.0 APK Tải về