Apkgplay.com » Ứng dụng » Công cụ » Hideman VPN

Hideman VPN APK

Cập nhật: Dec 02,2016
(86.851)
Số lượt cài đặt: 10.000.000

Mục phân loại:Ứng dụng Công cụ

Nhà phát triển:Hideman Ltd

Phiên bản hiện tại:Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android:2.3.3 and up

Dung lượng:Khác nhau tùy theo thiết bị

Get it Google Play

Tên gói:net.hideman

Số lượt cài đặt:5,000,000 - 10,000,000

Báo cáo:Gắn cờ là không thích hợp

Hideman VPN Screenshots

Hideman VPN APKHideman VPN APK

Mô tả của Hideman VPN

FREE VERSION: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hideman.free
diễn đàn cộng đồng: https://community.hideman.net
Hỗ trợ: [email protected]

Chú ý: loại bỏ và cài đặt Hideman một lần nữa nếu bạn có bất kỳ vấn đề kết nối

Giải pháp dễ dàng cho sự riêng tư và bảo vệ thông qua VPN.
Kết nối trong một cú nhấp chuột với Hideman widget.
Trả từ bất cứ nơi nào có trong ứng dụng tin nhắn SMS thanh toán.

Với khách hàng của chúng tôi bạn có thể:


Hide IP của bạn. Không ai sẽ biết được nơi bạn đến từ.
dữ liệu internet Mã hóa. Bảo vệ dữ liệu của bạn Internet với mã hóa 256-bit mạnh.
Sử dụng bất kỳ trang web mà bạn cần mà không cần bất kỳ hạn chế.
Xóa các biểu ngữ và hệ thống theo dõi.

What's New:

5.0.6

- bugfix

5.0.5

- add Kazoolink

- bugfix

5.0.4

- add 1 day subscription

- add rtl support

- fix EndpointsActivity on android 2.x

- fix countries flags for TR locale

- fix reconnect after network up

- add GCM

5.0.3

- add Ultimate subscriptions support

- bugfix

5.0.2

- fixed disappearance of subscription after registration

- bugfix

5.0.1

- bugfixes

Lịch sử Phiên bản

Hideman VPN 5.1 ( Jan 11,2017)
Hideman VPN 5.1 ( Jan 11,2017)
Hideman VPN 5.0.6 ( Sep 06,2016)
Hideman VPN 5.0.2 ( Jun 11,2016)