Apkgplay.com  »  Ứng dụng  »  Xã hội  »  Facebook

Facebook

Khác nhau tùy theo thiết bị for Android

Mô tả của Facebook

Cập nhật thông tin từ bạn bè nhanh chóng hơn bao giờ hết.

• Xem bạn bè đang làm gì
• Chia sẻ cập nhật, ảnh và video
• Nhận thông báo khi bạn bè thích và bình luận về bài viết của bạn
• Chơi trò chơi và sử dụng các ứng dụng yêu thích

Giờ bạn có thể truy cập sớm phiên bản Facebook dành cho Android tiếp theo bằng cách trở thành người dùng thử beta. Tìm hiểu cách thức đăng ký, gửi phản hồi và rời khỏi chương trình tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi: [http://on.fb.me/133NwuP]

Xảy ra sự cố khi tải xuống hoặc cài đặt ứng dụng? Xem http://bit.ly/GPDownload1
Nếu vẫn cần trợ giúp? Vui lòng cho chúng tôi biết thêm về vấn đề. http://bit.ly/invalidpackage

Facebook chỉ khả dụng đối với người dùng từ 13 tuổi trở lên.
Điều khoản dịch vụ: http://m.facebook.com/terms.php.

What's New:

• Cải thiện độ tin cậy và tốc độ

Mục phân loại: Ứng dụng Xã hội

Nhà phát triển: Facebook

Phiên bản hiện tại: Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android: Varies with device

Dung lượng: Khác nhau tùy theo thiết bị

Tên gói: com.facebook.katana

Lịch sử Phiên bản

Facebook 140.0.0.24.91 APK Tải về

Phiên bản: 140.0.0.24.91 (70897377) Varies with device

Cập nhật: 2017-09-07

Signature: dae666625e1579d3b3755f994161a572

Facebook 139.0.0.26.93 APK Tải về
Facebook 139.0.0.22.93 APK Tải về
Facebook 138.0.0.19.93 APK Tải về
Facebook 136.0.0.22.91 APK Tải về
Facebook 136.0.0.22.91 APK Tải về
Facebook 135.0.0.22.90 APK Tải về
Facebook Varies with device APK Tải về
Facebook 134.0.0.25.91 APK Tải về
Facebook 134.0.0.25.91 APK Tải về
Facebook 133.0.0.19.83 APK Tải về
Facebook 133.0.0.19.83 APK Tải về
Facebook 132.0.0.20.85 APK Tải về
Facebook 132.0.0.20.85 APK Tải về
Facebook 131.0.0.32.69 APK Tải về
Facebook 131.0.0.32.69 APK Tải về
Facebook 130.0.0.45.70 APK Tải về
Facebook 129.0.0.29.67 APK Tải về
Facebook 129.0.0.29.67 APK Tải về
Facebook 128.0.0.26.68 APK Tải về
Facebook 128.0.0.26.68 APK Tải về
Facebook 127.0.0.22.69 APK Tải về
Facebook 127.0.0.22.69 APK Tải về
Facebook 126.0.0.23.77 APK Tải về
Facebook 126.0.0.21.77 APK Tải về
Facebook 125.0.0.23.80 APK Tải về
Facebook 124.0.0.22.66 APK Tải về
Facebook 122.0.0.17.71 APK Tải về
Facebook 121.0.0.20.69 APK Tải về
Facebook 120.0.0.18.72 APK Tải về
Facebook 119.0.0.23.70 APK Tải về
Facebook 118.0.0.22.79 APK Tải về
Facebook 117.0.0.18.47 APK Tải về
Facebook 115.0.0.20.72 APK Tải về
Facebook 114.0.0.20.70 APK Tải về
Facebook 113.0.0.16.70 APK Tải về
Facebook Varies with device APK Tải về
Facebook Varies with device APK Tải về
Facebook 110.0.0.15.69 APK Tải về
Facebook 109.0.0.15.71 APK Tải về
Facebook 108.0.0.17.68 APK Tải về
Facebook 107.0.0.19.337 APK Tải về
Facebook 106.0.0.26.68 APK Tải về
Facebook 104.0.0.17.71 APK Tải về
Facebook Varies with device APK Tải về
Facebook 103.0.0.20.72 APK Tải về
Facebook 102.0.0.28.70 APK Tải về
Facebook 101.0.0.18.70 APK Tải về
Facebook 100.0.0.20.70 APK Tải về
Facebook 99.0.0.26.69 APK Tải về
Facebook 98.0.0.18.70 APK Tải về
Facebook 97.0.0.18.69 APK Tải về
Facebook 96.0.0.17.70 APK Tải về
Facebook 95.0.0.13.69 APK Tải về
Facebook 93.0.0.13.69 APK Tải về
Facebook 92.0.0.16.72 APK Tải về
Facebook 91.0.0.17.68 APK Tải về
Facebook 90.0.0.20.70 APK Tải về
Facebook 89.0.0.17.70 APK Tải về
Facebook 88.0.0.22.76 APK Tải về
Facebook 86.0.0.13.69 APK Tải về
Facebook 82.0.0.23.70 APK Tải về
Facebook 82.0.0.20.70 APK Tải về
Facebook 78.0.0.16.67 APK Tải về
Facebook 73.0.0.18.66 APK Tải về
Facebook 72.0.0.22.69 APK Tải về
Facebook 70.0.0.22.83 APK Tải về
Facebook 68.0.0.37.59 APK Tải về
Facebook 66.0.0.33.73 APK Tải về
Facebook 65.0.0.42.81 APK Tải về
Facebook 64.0.0.52.76 APK Tải về
Facebook 63.0.0.37.81 APK Tải về
Facebook 62.0.0.42.77 APK Tải về
Facebook 60.0.0.16.76 APK Tải về
Facebook 60.0.0.13.76 APK Tải về
Facebook 59.0.0.15.313 APK Tải về
Facebook 58.0.0.28.70 APK Tải về
Facebook 58.0.0.28.70 APK Tải về
Facebook 57.0.0.18.136 APK Tải về
Facebook 55.0.0.18.66 APK Tải về
Facebook 53.0.0.29.18 APK Tải về
Facebook 53.0.0.5.18 APK Tải về
Facebook 51.0.0.14.10 APK Tải về
Facebook 50.0.0.10.54 APK Tải về
Facebook 47.0.0.25.125 APK Tải về
Facebook 45.0.0.38.146 APK Tải về
Facebook 45.0.0.23.146 APK Tải về
Facebook 45.0.0.0.33 APK Tải về
Facebook 42.0.0.27.114 APK Tải về
Facebook 42.0.0.14.114 APK Tải về
Facebook 41.0.0.0.94 APK Tải về
Facebook 39.0.0.0.88 APK Tải về
Facebook 39.0.0.0.73 APK Tải về
Facebook 38.0.0.0.81 APK Tải về
Facebook 38.0.0.0.64 APK Tải về
Facebook 37.0.0.0.250 APK Tải về
Facebook 37.0.0.0.132 APK Tải về
Facebook 35.0.0.0.337 APK Tải về
Facebook 35.0.0.0.250 APK Tải về
Facebook 34.0.0.0.242 APK Tải về
Facebook 30.0.0.19.17 APK Tải về
Facebook 31.0.0.0.0 APK Tải về
Facebook 30.0.0.0.13 APK Tải về
Facebook 30.0.0.0.7 APK Tải về
Facebook 29.0.0.0.11 APK Tải về
Facebook 29.0.0.0.7 APK Tải về
Facebook 29.0.0.0.4 APK Tải về
Facebook 29.0.0.0.0 APK Tải về
Facebook 28.0.0.0.16 APK Tải về
Facebook 28.0.0.0.8 APK Tải về
Facebook 28.0.0.0.0 APK Tải về
Facebook 27.0.0.0.15 APK Tải về
Facebook 27.0.0.0.14 APK Tải về
Facebook 27.0.0.0.9 APK Tải về
Facebook 27.0.0.0.7 APK Tải về
Facebook 26.0.0.0.6 APK Tải về
Facebook 26.0.0.0.1 APK Tải về
Facebook 24.0.0.30.15 APK Tải về
Facebook 23.0.0.0.8 APK Tải về