Apkgplay.com  »  Ứng dụng  »  Trò chơi điện tử  »  Crazy Dentist - Fun games

Crazy Dentist - Fun games

Khác nhau tùy theo thiết bị for Android

Mô tả của Crazy Dentist - Fun games

Tất cả mọi người không muốn đi đến văn phòng nha sĩ này bởi vì có một nha sĩ điên trong nó.
Làm thế nào điên là nha sĩ, bạn có thể đến để thử nó!

What's New:

Fix a bug

Mục phân loại: Ứng dụng Trò chơi điện tử

Nhà phát triển: 6677g.com

Phiên bản hiện tại: Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android: 4.0 and up

Dung lượng: Khác nhau tùy theo thiết bị

Tên gói: com.g6677.android.cdentist

Lịch sử Phiên bản

Crazy Dentist - Fun games 2.0.24 APK Tải về

Phiên bản: 2.0.24 () 4.0 and up

Cập nhật: 2017-06-08

Signature:

Crazy Dentist - Fun games 2.0.20 APK Tải về
Crazy Dentist - Fun games 2.0.10 APK Tải về