Apkgplay.com » Ứng dụng » Công cụ » Clean Master

Clean Master APK

Cập nhật: Dec 10,2016
(39.966.406)
Số lượt cài đặt: 1.000.000.000

Mô tả của Clean Master

Clean Master Screenshots

Clean Master APKClean Master APKClean Master APKClean Master APKClean Master APKClean Master APKClean Master APKClean Master APK

What's New:

Thêm tuỳ chọn bật/tắt cài đặt nhanh trong Hộp công cụ iSwipeKhắc phục lỗi và cải thiện hiệu suất

Mục phân loại:Ứng dụng Công cụ

Nhà phát triển:Cheetah Mobile

Phiên bản hiện tại:Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android:Varies with device

Dung lượng:Khác nhau tùy theo thiết bị

Get it Google Play

Tên gói:com.cleanmaster.mguard

Số lượt cài đặt:500,000,000 - 1,000,000,000

Báo cáo:Gắn cờ là không thích hợp

Lịch sử Phiên bản

Clean Master 6.0.0 ( Sep 09,2017)
Clean Master 5.18.7 ( Sep 06,2017)
Clean Master 5.18.6 ( Aug 28,2017)
Clean Master 5.18.5 ( Aug 21,2017)
Clean Master 5.18.4 ( Aug 15,2017)
Clean Master 5.18.3 ( Aug 07,2017)
Clean Master 5.18.2 ( Jul 31,2017)
Clean Master 5.18.1 ( Jul 25,2017)
Clean Master 5.18.1 ( Jul 24,2017)
Clean Master 5.18.0 ( Jul 17,2017)
Clean Master 5.17.9 ( Jul 13,2017)
Clean Master 5.17.8 ( Jul 11,2017)
Clean Master 5.17.8 ( Jul 08,2017)
Clean Master 5.17.7 ( Jun 30,2017)
Clean Master 5.17.6 ( Jun 25,2017)
Clean Master 5.17.6 ( Jun 23,2017)
Clean Master 5.17.5 ( Jun 14,2017)
Clean Master 5.17.4 ( Jun 07,2017)
Clean Master 5.17.2 ( May 22,2017)
Clean Master 5.16.8 ( Apr 29,2017)
Clean Master 5.16.5 ( Apr 09,2017)
Clean Master 5.16.4 ( Apr 02,2017)
Clean Master 5.16.3 ( Mar 28,2017)
Clean Master 5.16.2 ( Mar 20,2017)
Clean Master 5.16.1 ( Mar 15,2017)
Clean Master 5.15.7 ( Feb 15,2017)
Clean Master 5.15.7 ( Jan 29,2017)
Clean Master 5.15.6 ( Jan 15,2017)
Clean Master 5.15.5 ( Jan 04,2017)
Clean Master 5.15.4 ( Dec 29,2016)
Clean Master 5.15.1 ( Dec 04,2016)
Clean Master 5.14.7 ( Nov 18,2016)
Clean Master 5.14.3 ( Oct 06,2016)
Clean Master 5.13.8 ( Sep 04,2016)
Clean Master 5.12.8 ( Jul 04,2016)
Clean Master 5.15.8 ( Apr 14,2016)
Clean Master 5.14.6 ( Mar 22,2016)
Clean Master 5.11.6 ( Mar 05,2016)
Clean Master 5.11.2 ( Dec 06,2015)
Clean Master 5.11.1 ( Nov 21,2015)
Clean Master 5.10.8 ( Sep 20,2015)
Clean Master 5.10.5 ( Jul 31,2015)
Clean Master 5.10.1 ( Jun 13,2015)
Clean Master 5.9.8 ( May 17,2015)
Clean Master 5.9.4 ( Mar 15,2015)
Clean Master 5.9.4 ( Mar 01,2015)
Clean Master 5.9.1 ( Jan 01,2015)
Clean Master 5.9.1 ( Dec 25,2014)