Apkgplay.com  »  Ứng dụng  »  Thể thao  »  Bô-linh 3D Bowling

Bô-linh 3D Bowling

Khác nhau tùy theo thiết bị for Android

Mô tả của Bô-linh 3D Bowling

Trò chơi này là trò chơi bowling 3D tốt nhất, hiệu thực nhất trên mobile Andriod, là trò chời duy nhất có động cơ và hiệu thực vật lý tuyệt vời.

Trở thành tuyển thủ giỏi nhất trên thế giới trong trò chơi Bô-linh 3D. Thử xem bạn có thể dành được bao nhiêu điểm liên tục?

Đặc điểm trò chơi
- Đồ họa tuyệt vời 3D
- Hành động bóng bô-linh hiệu thực có động cơ vật lý tuyệt với hỗ trợ.
- 5 cảnh bô-linh đẹp đẽ tuyệt vời.
- Có nhiều bóng bô-linh trong mỗi cảnh
- Số liệu thống kế rất chị tiết để theo dõi。

Phương pháp chơi:
1. Kéo bóng bô-linh sang bên trái hoặc bên phải, đặt ở vị trí ném bóng.
2. Đánh nhẹ bóng bô-linh
3. Dùng ngón tay vẽ đường cong để ném bóng móc.

---

This is the best and most realistic 3D bowling game on the Android phones. It is the only bowling game that fully embraces the incredible 3D physics engine and effects.

Be the world's best player in 3D bowling game. How many consecutive strikes can you score?

Game Features:
- Stunning 3D graphics
- State-of-the-art 3D physics engine for real pin action
- 5 outrageous bowling scene
- Multiple bowling balls in each scene
- Detail stats tracking

How to Play:
1. Drag the ball to the left or right to position the ball for your throw
2. Flick the ball with your finger to bowl
3. Gesture a curve the screen to throw a hook ball

Notes: The permissions required in this game is only used for online leader board. Thanks.

What's New:

v2.9: Fixed some crash bugs of the game. Thanks.

Mục phân loại: Ứng dụng Thể thao

Nhà phát triển: Italy Games

Phiên bản hiện tại: Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android: 2.0.1 and up

Dung lượng: Khác nhau tùy theo thiết bị

Tên gói: com.threed.bowling

Lịch sử Phiên bản

Bô-linh 3D Bowling 3.0 APK Tải về

Phiên bản: 3.0 () 2.0.1 and up

Cập nhật: 2017-05-09

Signature:

Bô-linh 3D Bowling 2.9 APK Tải về
Bô-linh 3D Bowling 2.9 APK Tải về