Apkgplay.com » Ứng dụng » Công cụ » Bluetooth App Sender

Bluetooth App Sender APK

Cập nhật: Dec 02,2016
(74.595)
Số lượt cài đặt: 10.000.000

Mục phân loại:Ứng dụng Công cụ

Nhà phát triển:Marsoft

Phiên bản hiện tại:Khác nhau tùy theo thiết bị

Yêu cầu Android:2.3.3 and up

Dung lượng:Khác nhau tùy theo thiết bị

Get it Google Play

Tên gói:com.traber.blueappsender

Số lượt cài đặt:5,000,000 - 10,000,000

Báo cáo:Gắn cờ là không thích hợp

Bluetooth App Sender Screenshots

Bluetooth App Sender APKBluetooth App Sender APK

Mô tả của Bluetooth App Sender

Chia sẻ các ứng dụng của bạn với tất cả mọi người! Với Bluetooth App Tên người gửi bạn sẽ có thể gửi các ứng dụng cài đặt của bạn thông qua bluetooth, mà còn thông qua email nếu bạn muốn sử dụng bản địa tập bluetooth gửi, Dropbox, Facebook, Slack hoặc bất cứ điều gì bạn đã cài đặt. Hoặc lưu apk trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Tôi không hoàn hảo, nếu ứng dụng nào đó sai, xin vui lòng gửi email cho tôi và tôi sẽ cố gắng sửa chữa nó.

Thử nghiệm trên:
 - LG GW620
 - LG Optimus One
 - Sony Ericsson Xpheria Neo V
 - LG Nexus 5X
 - Xiaomi Mi2S

What's New:

Version 2.7

- Bugfixes

- Changed icon

Version 2.6

- Fixed the bug with incorrect app icons

- Added apk backup feature which you can unlock by watching a short ad

Version 2.3

- Contact details update.

Version 2.2:

- Minor update

Lịch sử Phiên bản